Start Miroslaw Zagaja

Miroslaw Zagaja

Miroslaw Zagaja
Z Etisoftem związany od 2003 roku, obecnie kierownik Działu Handlowego oddziału w Krakowie. Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej. Amatorsko gra w squash’a, biega.

Weryfikacja kodów kreskowych – rozwiązanie Etisoft dla RCKiK

Miroslaw Zagaja 0
0
189
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy do oznaczeń i obiegu próbek, drenów i oznaczeń wszystkich pojemników z krwią stosuje kody kreskowe.
Poczekaj!
Są tematy, które Cię interesują?
Napisz do nas - nasi eksperci podzielą się swoją wiedzą w kolejnych artykułach.
Będziesz dostawał nowe artykuły pisane przez naszych ekspertów na swój adres mailowy!


Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

×
Poczekaj!
Są tematy, które Cię interesują?
Napisz do nas - nasi eksperci podzielą się swoją wiedzą w kolejnych artykułach.
Będziesz dostawał nowe artykuły pisane przez naszych ekspertów na swój adres mailowy!


Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

×
Wait!
There are topics that interest you?
Write to us - our experts will share their knowledge in future articles.


Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

×
Wait!
There are topics that interest you?
Write to us - our experts will share their knowledge in future articles.


Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

×
Dołącz do naszych czytelników!
Będziesz dostawał nowe artykuły pisane przez naszych ekspertów na swój adres mailowy!


Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

×
Join the group of our readers!
You will receive new articles written by our experts directly to your email address!


Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

×