Start Ekspert radzi Efektywna intralogistyka z robotami AGV (Automated Guided Vehicle)
Efektywna intralogistyka z robotami AGV (Automated Guided Vehicle)
0

Efektywna intralogistyka z robotami AGV (Automated Guided Vehicle)

299
0

Roboty mobilne: problemy i zastosowanie

Wdrożenie efektywnej intralogistyki bez robotów autonomicznych AGV (Automated Guided Vehicle) jest bardzo trudne, a w zasadzie niemożliwe. Codziennie w przedsiębiorstwach pracownicy przemierzają wiele kilometrów przenosząc podzespoły potrzebne do produkcji, czy też wykonując operacje magazynowe. Jest to czasochłonne i wymaga posiadania odpowiednio dużych zasobów ludzkich.
W efekcie tego autonomiczny transport staje się powoli priorytetem właśnie dla przedsiębiorstw produkcyjnych i związanych z tym powierzchni magazynowych.

Jak roboty AGV usprawniają codzienną pracę

Głównymi zadaniami mobilnych robotów AGV jest transport, który zawiera w sobie:

  • pobieranie i odkładanie towarów,
  • zaopatrzenie linii produkcyjnych i montażowych,
  • magazynowanie wyrobów i podzespołów.

Ponadto AGV można spotkać w laboratoriach lub w środowiskach niebezpiecznych dla człowieka. Tak więc celem stosowania robotów w każdej postaci jest zastąpienie człowieka i skierowanie go na dogodniejsze stanowiska pracy. Niewątpliwą zaletą systemów AGV jest ich wysoka adaptowalność i szybka reakcja na dynamicznie zmieniające się procesy produkcyjne i przezbrojenia fabryk.

Przemysł 4.0. – rola robotów mobilnych AGV

Roboty mobilne AGV stoją obecnie na czele postępu technologicznego wraz z autonomicznymi samochodami, dronami, czy nawet sprzętem AGD. W tych dziedzinach często mówi się o autonomiczności, czyli o samodzielności i wewnętrznym podejmowaniu decyzji. Takie podejście ma oczywiście ułatwić życie. To sprawia, że stajemy się świadkami czwartej rewolucji przemysłowej, tzw. Przemysł 4.0. Jedną z najważniejszych zasad, w oparciu o które projektuje się współczesną robotykę jest interoperacyjność, czyli zdolność robotów do komunikowania się ze sobą poprzez Internet Rzeczy.

W przedstawionym kontekście nasza firma – a w szczególności Etisoft Smart Solution (firma z Grupy Etisoft powołana do prac nad nowymi technologiami) ponad dwa lata temu rozpoczęła prace nad robotyką mobilną.  Pomysł ten wywiązał się naturalnie z potrzeb i problemów naszych klientów, które dotyczyły głównie braków kadrowych i chęci rozwoju. W efekcie tej pracy powstała rodzina produktów typu AGV zwanych IntraBotami, które w połączeniu z systemami zarządzania magazynem i produkcją tworzą Systemy Automatycznej Dystrybucji SAD. Rodzina przygotowanych IntraBotów składa się z trzech modeli:

  • IntraBot Pull 500,
  • IntraBot Lift 550,
  • IntraBot Rail RF

IntraBot Pull 500

IntraBot Pull 500 to robot mobilny, którego zadaniem jest transport koszy z elementami pomiędzy magazynem, a liniami montażowymi. System zarządzania zbiera pojawiające się zlecenia i tworzy misję dla konkretnego AGV. Pojazd podjeżdża pod kosz, zaczepia go i zaczyna przewozić w wyznaczone miejsce poruszając się po linii magnetycznej. W ten sposób eliminowane jest ryzyko dostarczenia błędnego kosza z elementami, a transport zawsze trafi we właściwym czasie we właściwie miejsce.

 

IntraBot Rail RF

IntraBot Rail RF to małej wielkości pojazd, który porusza się w szynach podwieszonych pod sufitem. Takie rozwiązanie znalazło zastosowanie w magazynach, gdzie jest potrzeba stałej kontroli ich zawartości. System Automatycznej Inwentaryzacji pozwala na szybką i sprawną kontrolę wyrobów znajdujących się na magazynie. Poprzez antenę RFID umieszczoną na poruszającym się robocie dokonywany jest odczyt pojemników z tagami RFID znajdujących się na magazynie, a całość operacji trwa zaledwie kilkanaście sekund.

 

Roboty mobilne AGV IntraBot Rail RF

IntraBot Lift 550

IntraBot Lift 550 to typ robota mobilnego przeznaczonego do transportu ładunków na standardowych paletach Euro. W pojeździe umieszczony jest podnośnik palet, który pobiera i odstawia paletę na początek lub koniec linii produkcyjnej oraz magazynowej. Ten typ AGV może być nawigowany za pomocą taśmy magnetycznej lub laserowego skanowania przestrzeni.

To na co warto zwrócić uwagę to fakt pracy robotów w środowisku pracowników. Normy w tym aspekcie są bardzo restrykcyjne i nikt nie zamierza z nich rezygnować, ponieważ zdrowie  pracowników jest niezwykle istotne. Stąd też każdy z robotów wyposażony jest w odpowiedniej klasy system bezpieczeństwa gwarantujący bezpieczną pracę w otoczeniu ludzi.

 

(299)

Olaf Dudek Manager Działu Badań i Rozwoju Robotyki i Automatyki, równolegle rozwija nowe technologie z zakresu robotyki i sprawuje nadzór nad produkcją seryjną robotów. Związany z Politechniką Śląską, gdzie realizuje doktorat z dziedziny Mechanika i Budowa Maszyn. Aktywny sportowiec, miłośnik motocykli i techniki wojskowej.
Poczekaj!
Są tematy, które Cię interesują?
Napisz do nas - nasi eksperci podzielą się swoją wiedzą w kolejnych artykułach.
Będziesz dostawał nowe artykuły pisane przez naszych ekspertów na swój adres mailowy!


Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

×
Poczekaj!
Są tematy, które Cię interesują?
Napisz do nas - nasi eksperci podzielą się swoją wiedzą w kolejnych artykułach.
Będziesz dostawał nowe artykuły pisane przez naszych ekspertów na swój adres mailowy!


Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

×
Wait!
There are topics that interest you?
Write to us - our experts will share their knowledge in future articles.


Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

×
Wait!
There are topics that interest you?
Write to us - our experts will share their knowledge in future articles.


Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

×
Dołącz do naszych czytelników!
Będziesz dostawał nowe artykuły pisane przez naszych ekspertów na swój adres mailowy!


Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

×
Join the group of our readers!
You will receive new articles written by our experts directly to your email address!


Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

×