Start Ekspert radzi Elektroniczna wymiana danych – Etisoft gotowy do współpracy
Elektroniczna wymiana danych – Etisoft gotowy do współpracy
0

Elektroniczna wymiana danych – Etisoft gotowy do współpracy

102
0

Szybkie, sprawne i bezbłędne procesowanie dokumentów idzie w parze ze szczupłym zarządzaniem

 

Elektroniczna wymiana danych EDI (Electronic Data Interchange) to jedno z bardziej bezpiecznych i efektywnych narzędzi w kontaktach między przedsiębiorstwami w całym łańcuchu dostaw. Tworzony według powszechnie ustalonych standardów pozwala na szybki, sprawny i zorganizowany obieg dokumentów, bazując na komunikacji między systemami klasy ERP odbiorcy i dostawcy. Zamiast tradycyjnych dokumentów przekazywane są ich odpowiedniki w postaci komunikatów elektronicznych.

 

Współpracując z firmami, często wielooddziałowymi z różnych części świata zależy nam na szybkim i bezbłędnym procesowaniu dokumentów. Dzięki trwającym kilka miesięcy pracom Etisoft jest gotowy na uruchomienie komunikacji z kontrahentami za pośrednictwem EDI.
Proces ten zawsze poprzedzają indywidualne uzgodnienia handlowe dotyczące ujednolicenia danych w obu systemach, w tym dotyczące zaofertowanego minimum produkcyjnego, poprawności jednostek miary, konfekcji oraz cen. Zależy nam, aby tą drogą wymieniać zamówienia, faktury oraz dokumenty WZ.
Docelowo natomiast – harmonogramy zamówień.

Komunikacja między systemami EDI jeszcze lepiej pozwoli nam wpisać się w ideę „just in time” oraz, zgodnie z definicją Lean Management, w szczupłe zarządzanie.

 

 

Elektroniczna Wymiana Danych

Elektroniczna wymiana danych staje się standardowym rozwiązaniem ze względu na wiele istotnych zalet:

 • bardzo krótki czas wymiany danych oraz eliminacja opóźnień w przetwarzaniu danej informacji wewnątrz organizacji docelowej,
 • dzięki automatyzacji procesu eliminacja błędów w ręcznym wprowadzaniu danych, a tym samym lepsza kontrola i monitoring wymienianych dokumentów i towarzyszących im procesów,
 • jednokrotne, poprawne wprowadzenie danych pozwala na ich wielokrotne wykorzystanie,
 • skrócenie cyklu: sprzedaż – fakturowanie – zapłata,
 • obniżenie kosztów (zarówno działalności biurowej, jak i operacyjnej),
 • kontrola nad terminami realizacji zamówienia poprzez automatyczne ich potwierdzanie,
 • brak bariery językowej (do systemu trafiają „suche” dane),
 • łatwy i czytelny dostęp do historii danego pliku,
 • możliwość obsługi klientów według ujednoliconych standardów,
 • pełna transparentność transakcji: informacje i dokumenty są przechowywane na serwerze, nie na skrzynkach mailowych,
 • prosta obsługa, brak zmian zachodzących w samym procesie obsługi zamówienia, pracownicy wykonują takie same czynności w systemie jak w przypadku braku komunikacji EDI,
 • dzięki translacji każdy system produkcyjny jest w stanie porozumieć się z w dowolnym innym, np. Infor LN – SAP,
 • możliwość utworzenia portalu WEB-EDI, w którym klienci nie posiadający EDI uzupełniają dane bezpośrednio systemie.

Dzięki systemowi Elektronicznej Wymiany Danych mamy nadzieję jeszcze bardziej zacieśnić współpracę z naszymi klientami, bazując na sprawdzonych i godnych zaufania narzędziach.

 

(102)

Łukasz Chmiel Z wykształcenia inżynier informatyki stosowanej z komputerową nauką o materiałach oraz magister techniki i organizacji bezpieczeństwa i higieny pracy. Ukończył studia podyplomowe z zarządzania projektami. Zdobył certyfikat IPMA-D oraz PRINCE2 foundation. Odpowiada za projekty w różnych obszarach naszej firmy. Wolny czas poświęca na zabawy z psem, gry komputerowe oraz szachy.
Poczekaj!
Są tematy, które Cię interesują?
Napisz do nas - nasi eksperci podzielą się swoją wiedzą w kolejnych artykułach.
Będziesz dostawał nowe artykuły pisane przez naszych ekspertów na swój adres mailowy!


Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

×
Poczekaj!
Są tematy, które Cię interesują?
Napisz do nas - nasi eksperci podzielą się swoją wiedzą w kolejnych artykułach.
Będziesz dostawał nowe artykuły pisane przez naszych ekspertów na swój adres mailowy!


Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

×
Wait!
There are topics that interest you?
Write to us - our experts will share their knowledge in future articles.


Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

×
Wait!
There are topics that interest you?
Write to us - our experts will share their knowledge in future articles.


Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

×
Dołącz do naszych czytelników!
Będziesz dostawał nowe artykuły pisane przez naszych ekspertów na swój adres mailowy!


Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

×
Join the group of our readers!
You will receive new articles written by our experts directly to your email address!


Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

×