Start Aktualności firmowe Zaawansowane narzędzia informatyczne pomocne gdy liczy się czas
Zaawansowane narzędzia informatyczne pomocne gdy liczy się czas

Zaawansowane narzędzia informatyczne pomocne gdy liczy się czas

159
0

etiSZOP identyfikuje i wspiera procesy produkcyjne

Właściwa organizacja procesu produkcji wymaga skoordynowania szeregu różnych działań. Jedną z istotnych ról odgrywa w tym procesie logistyka wewnątrzzakładowa, która w nowoczesnym przedsiębiorstwie awansowała do miana kluczowego narzędzia zarządzania. W Etisofcie dział logistyki wewnętrznej znajduje solidne wsparcie dla swego funkcjonowania w mocno zaawansowanych narzędziach informatycznych. Warte podkreślenia jest, że system który z powodzeniem działa na naszym gruncie oferujemy także naszym klientom.

System Zarządzania Obiegiem Partii

Tak zwany etiSZOP (System Zarządzania Obiegiem Partii) jest naszym autorskim projektem. Wspiera w Etisofcie proces logistyki wewnętrznej od 2014 roku, co zbiegło się z uruchomieniem systemu ERP, wpisując się w filozofię lean management wdrażaną w naszej organizacji. W dużym uproszczeniu – etiSZOP identyfikuje i wspiera procesy produkcyjne oraz problemy jakie mogą pojawić się podczas każdego etapu produkcji. Działa i reaguje w czasie rzeczywistym. Funkcjonuje na zasadzie pełnego traceability dla każdego komponentu.
Jednym z narzędzi wspomagających etiSZOP-a są tablice synoptyczne.

Informacje dostępne „od ręki”

Mobilne rozwiązanie widoczne z każdego punktu hali produkcyjnej informuje w postaci rekordu o konieczności odbioru z maszyny półproduktu celem przetransportowania na magazyn, bądź na inne gniazdo robocze. Zaraportowana przez operatora informacja o zakończonej czynności jest automatycznie identyfikowana przez system, który też rozpoznaje dalsze czynności.
Tablice synoptyczne pomagają także kierownikom zmianowym, którzy na tej podstawie mogą zweryfikować na jakim etapie jest produkcja i ile czasu ona zajmuje. „Od ręki” są ponadto dostępne informacje o ewentualnych awariach maszyn, przezbrojeniach, czy przestojach spowodowanych innymi czynnikami. Jeśli półprodukt wymaga kontroli jakościowej, dzięki tablicom synoptycznym rekord ten trafia bezpośrednio do pracowników działu jakości.

Informacje przekazywane za pomocą tablic synoptycznych uzupełniane są za pomocą tablic przywołań. To rozwiązanie dla działów: logistyki wewnętrznej, technologicznego, utrzymania ruchu oraz jakości. W systemie zakodowane są informacje o każdym elemencie niezbędnym w produkcji danego artykułu. Operator, bez konieczności zatrzymywania produkcji może za pomocą tychże tablic przekazać informacje o niedoborze surowca, materiału eksploatacyjnego itp. System powiadamia także wizualnie o wadach surowca, czy usterce. Dodatkowo, komunikat o tym ostatnim zdarzeniu trafia na służbowe telefony kierowników zmianowych. Działowi utrzymania ruchu pozwala to na natychmiastową interwencję, przy czym czas na reakcję zostaje maksymalnie skrócony dzięki szczegółowej, automatycznej identyfikacji zdarzenia. „Czerwona lampka” dla pracowników działu jakości oraz technologicznego zapala się na tablicach także podczas pierwszej produkcji danego wyrobu, co pozwala na pełną, wszechstronną kontrolę tego procesu.

Gdy liczy się szybkość reakcji

Tablice narzędziowe oparte o etiSZOP zostały zaprojektowane w ten sposób, by z wyprzedzeniem informować o tym, jakie narzędzia będą niezbędne przy produkcji danego wyrobu. Zapotrzebowanie na narzędzia wyświetlane jest do trzech zleceń wprzód, przy czym każdorazowo na tablicy pokazywane jest zapotrzebowanie na narzędzie z konkretnym numerem wznowienia. W systemie rejestrowana jest każda usterka narzędzia lub inne powody braku dostępności narzędzia. Dla operatora oznacza to, że na tablicy narzędziowej znajdzie się stosowna informacja, co pozwala na szybszą reakcję dotyczącą konieczności przezbrojenia maszyny. System skutecznie blokuje także możliwość użycia zepsutego narzędzia, co pozwala eliminować ludzkie błędy. Podobnie jak tablice narzędziowe działają także tablice wsparcia druku. Operator z odpowiednim wyprzedzeniem ma jak na tacy podaną informację o niezbędnych narzędziach, etapach produkcji, usterkach.

Przykłady: system informuje o uszkodzonym surowcu pod produkcję etykiet. Dzięki etiSZOP, ze 100 procentową pewnością jesteśmy w stanie stwierdzić, które konkretne narzędzie spowodowało defekt. Ta wiedza pozwala na szybką reakcję: wykrycie ewentualnej usterki, jej zdiagnozowanie oraz wycofanie tak narzędzia, jak i surowca z obiegu. Inna przykładowa korzyść z wdrożenia systemu zarządzania obiegiem partii: pełna kontrola dostarczanych surowców. Jeśli dostawca zmienił oznaczenia symboli, pracownicy logistyki wewnętrznej są w stanie to zweryfikować już na wczesnym etapie weryfikacji przyjęcia tego surowca z zewnątrz, co pozwala bardzo szybko podjąć odpowiednie działania.

Korzyści z etiSZOP-a

  • ułatwienie wewnętrznego procesu logistycznego,
  • pełna kontrola procesu produkcyjnego,
  • eliminacja przerw produkcyjnych i przestojów, zachowanie ciągłości produkcji,
  • terminowe wykonanie zlecenia produkcyjnego i eliminacja opóźnień,
  • wykluczenie możliwości pomyłki,
  • zarządzanie surowcami metodą FIFO.

Pełne traceability narzędziowe i oprogramowania pomaga ponadto eliminować wszelkie nieprawidłowości, zapobiegać im i je przewidywać. To ciekawe rozwiązanie pozwoliło na sprawniejszą koordynację pracy różnych działów i zarządzanie logistyką wewnętrzną, co z kolei przekłada się na proces produkcyjny. Dane porównujące ilość awarii w Etisofcie w momencie uruchomienia etiSZOP-a i obecnie wskazują, że system sprawdza się i jest ważnym narzędziem pozwalającym na spełnienie wymogów stawianym nam przez naszych klientów.

(159)

Tomasz Machnio W Etisofcie odpowiada za logistykę wewnętrzną, wsparcie druku, magazynu narzędzi i optymalizację procesów z nią związanych, jak i za działanie narzędzi Lean na linii produkcyjnej (SMED). Ma na koncie liczne kursy, w tym m.in. dotyczące standaryzacji pracy wg zasad Lean, czy rozwiązywanie problemów wg zasad Lean,
Ukończył Zarządzanie i Inżynierię Produkcji na Uniwersytecie Śl. ze specjalizacją zarządzanie BHP.
W wolnym czasie gra w piłkę nożną, pływa, lubi dobrą książkę.
Poczekaj!
Są tematy, które Cię interesują?
Napisz do nas - nasi eksperci podzielą się swoją wiedzą w kolejnych artykułach.
Będziesz dostawał nowe artykuły pisane przez naszych ekspertów na swój adres mailowy!


Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

×
Poczekaj!
Są tematy, które Cię interesują?
Napisz do nas - nasi eksperci podzielą się swoją wiedzą w kolejnych artykułach.
Będziesz dostawał nowe artykuły pisane przez naszych ekspertów na swój adres mailowy!


Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

×
Wait!
There are topics that interest you?
Write to us - our experts will share their knowledge in future articles.


Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

×
Wait!
There are topics that interest you?
Write to us - our experts will share their knowledge in future articles.


Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

×
Dołącz do naszych czytelników!
Będziesz dostawał nowe artykuły pisane przez naszych ekspertów na swój adres mailowy!


Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

×
Join the group of our readers!
You will receive new articles written by our experts directly to your email address!


Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

×