Start Aktualności firmowe Jakość ma znaczenie
Jakość ma znaczenie

Jakość ma znaczenie

294
0

Odpowiedzialność na każdym etapie procesu

Nowoczesne podejście do zarządzania przedsiębiorstwem kładzie szczególny nacisk na rolę działu jakości jako tego, którego celem jest kontrola uczenia się procesu. Mając na uwadze zadowolenie klienta i kulturę naszej organizacji, w Etisofcie każdy pracownik biorący udział w realizacji / wytworzeniu wyrobu gotowego odpowiada za jakość na każdym etapie procesów. Dzieje się tak począwszy od pierwszego kontaktu z klientem, projektu, przez produkcję, aż do dostarczenia wyrobu do klienta. Natomiast pion jakości sprawuje nadzór w trakcie realizacji wyrobu.

Pion jakości ma zagwarantować, iż zrealizowany / wyprodukowany wyrób spełnia wymagania klienta. Nie oznacza to jednak, iż wyrób musi mieć najlepszą jakość – ma mieć jakość dokładnie taką, jakiej oczekuje klient.

 

jakość

 

 

Można to osiągnąć poprzez m.in. weryfikowanie określonych parametrów w całym procesie wytwarzania wyrobu, tj. począwszy od nadzorowania dostawców i dostarczanych surowców, a skończywszy na badaniu wyrobu gotowego, monitorowaniu reklamacji i zgłaszanych przez klienta uwag.

Zagadka o jakości

Kto jest odpowiedzialny za jakość?

Jest to historia o czterech osobach o nazwiskach:
•    Każdy
•    Ktoś
•    Ktokolwiek
•    Nikt
Jakość to ważne zadanie do wykonania.

Każdy był pewien, że Ktoś ją zrobi.
Ktokolwiek mógł ją wykonać, ale nie zrobił tego Nikt.
Ktoś zdenerwował się tym, ponieważ była to praca dla Każdego.
Każdy myślał, że może ją zrobić Ktokolwiek, ale Nikt nie sądził, by Każdy jej nie zrobił.
Skończyło się to tak, że Każdy obwiniał Kogoś, że Nikt nie zrobił tego, co mógł zrobić Ktokolwiek.

Więc kto jest odpowiedzialny za jakość?

KażdyKtoś, Ktokolwiek, Nikt????

Dobrze działający pion jakości może przynosić również oszczędności finansowe poprzez wdrażanie działań mających wpływ na zmniejszenie ilości wyrobów niezgodnych powstających w produkcji.

Doświadczenie w połączeniu z wypracowanymi przez lata relacjami z klientami pozwoliło w Etisofcie na dopracowanie pewnych standardów pracy. To z kolei zaowocowało wyspecjalizowaniem się pracowników we współpracy z klientami zarówno z branży motoryzacyjnej oraz elektronicznej, chemicznej, budowlanej, spożywczej oraz wielu innych.

Przejrzysty podział na branże oznacza:

  • lepszą znajomość wymagań klienta,
  • lepszą przejrzystość obowiązujących w firmie klienta jego wewnętrznych standardów i procedur (tj. proces zatwierdzania części, dokumentacja wdrożeniowa, reguły postępowania w przypadku reklamacji),
  • szeroką wiedzę dotyczącą poziomu akceptowalności przez klienta nieprawidłowości występujących w trakcie realizacji procesu wytwarzania wyrobu (wady nieistotne dla klienta).

Zgodnie z przyjętymi zasadami postępowania reklamacyjnego „Etisoft zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania przez Dział Kontroli Jakości reklamowanych materiałów eksploatacyjnych”. Niemniej jednak, w zależności od wymagań klienta, czas odpowiedzi na reklamacje jest różny – od 24 godzin do nawet 30 dni. Obecnie najczęściej stosuje się metodologię 8D w rozpatrywaniu reklamacji. Jest to główne narzędzie rozwiązywania problemów w branży motoryzacyjnej, ale z uwagi na jego uniwersalność, raport 8D stosuje się także w innych branżach. Podstawową ideą 8D jest prawidłowe zidentyfikowanie przyczyn problemu oraz podjęcie takich działań, aby zapobiec jego ponownemu pojawieniu się, a także wyeliminowanie go w przyszłości.

 

problemyNiezależnie od terminów narzuconych przez klienta, najważniejsze jest, aby w momencie wystąpienia niezgodności zabezpieczyć potrzeby klienta i jego proces produkcyjny przed efektem defektu. Kolejnym etapem jest znalezienie przyczyny oraz podjęcie działań, które wyeliminują powstały problem.

Zgodnie z przyjętą polityką naszej firmy oraz wymaganiami wdrożonego systemu jakości, również w ramach naszego pionu stale podejmowane i wdrażane są działania doskonalące. Obecnie prowadzone są prace nad projektem nowego systemu kontroli dla działu kontroli jakości. Wdrożenie go pozwoli na znacznie lepszą współpracę z wdrożonym nadrzędnym system zarządzania LN oraz pozostałymi aplikacjami stosowanymi w organizacji. Ponadto, znacząco ułatwi pracę kontrolerom jakości przy raportowaniu wyników kontroli, a także gromadzenie i analizę zebranych danych, dając przejrzysty obraz wskaźników jakościowych.

 

(294)

Anna Olbińska Zawodowo „od zawsze” związana z działami jakości, w Etisofcie od 2011 roku, obecnie pełniąc funkcję kierownika działu jakości. Absolwentka Wydziału Organizacji Zarządzania Politechniki Śl. oraz, podyplomowo, kierunków: zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie na AGH w Krakowie oraz Automotive Quality Expert (AQE) w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Odbyła szkolenia, m.in. w zakresie ISO 9001; ISO 14001; ISO/TS 16949:2009; PPAP; APQP & CP; MSA; SPC; 8D; FMEA; SQA Zapewnienie Jakości Dostaw; metody statystyczne w kontroli dostaw; obowiązki przedsiębiorcy wynikające z rozporządzenia REACH; obowiązki wynikające z rozporządzenia 1272/2008/WE (CLP). Jej oczko w głowie to córka Nina. W nielicznych wolnych chwilach czyta książki i uprawia sport, głównie fitness. Jej nową miłością jest bieganie.
Poczekaj!
Są tematy, które Cię interesują?
Napisz do nas - nasi eksperci podzielą się swoją wiedzą w kolejnych artykułach.
Będziesz dostawał nowe artykuły pisane przez naszych ekspertów na swój adres mailowy!


Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

×
Poczekaj!
Są tematy, które Cię interesują?
Napisz do nas - nasi eksperci podzielą się swoją wiedzą w kolejnych artykułach.
Będziesz dostawał nowe artykuły pisane przez naszych ekspertów na swój adres mailowy!


Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

×
Wait!
There are topics that interest you?
Write to us - our experts will share their knowledge in future articles.


Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

×
Wait!
There are topics that interest you?
Write to us - our experts will share their knowledge in future articles.


Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

×
Dołącz do naszych czytelników!
Będziesz dostawał nowe artykuły pisane przez naszych ekspertów na swój adres mailowy!


Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

×
Join the group of our readers!
You will receive new articles written by our experts directly to your email address!


Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

×