Start Aktualności firmowe Nasz dział HR wyróżniony w konkursie na najlepsze studium przypadku wdrożenia Lean Management
Nasz dział HR wyróżniony w konkursie na najlepsze studium przypadku wdrożenia Lean Management

Nasz dział HR wyróżniony w konkursie na najlepsze studium przypadku wdrożenia Lean Management

322
0

Zapanowały nad chaosem

To dzięki nim sprawy pracownicze w naszej firmie funkcjonują jak w zegarku. Oto nasz dział HR, wyróżniony w konkursie na najlepsze studium przypadku wdrożenia Lean Management w firmach usługowych oraz w działach administracyjnych firm produkcyjnych! Międzynarodowe jury doceniło projekt autorstwa Agnieszki Aleksowicz, Ewy Skalskiej i Marzeny Dudek (trzeba jednak podkreślić, na sukces pracował cały zespół), zatytułowany „Od chaosu do pełnej kontroli – historia optymalizacji procesów Zarządzania Zasobami Ludzkimi”. Organizatorem konkursu był Lean Enterprise Institute Polska. Naszym koleżankom gratulujemy i dziękujemy za to, że tak o nas dbają!

 

HR_Etisoft_team

Zgłoszone projekty oceniane były w pięciu kategoriach:

 • rezultaty projektu,
 • powiązanie projektu z celami i wyzwaniami całej organizacji,
 • wpływ projektu na proces ciągłego doskonalenie w firmie,
 • wpływ projektu na zaangażowanie kadry kierowniczej i pracowników w doskonalenie,
 • wykorzystane metody i narzędzia doskonalenia.

Dział HR Etisoftu jako wyzwanie i cel postawił sobie obsługę klienta poprzez świadczenie usług na najwyższym poziomie oraz dostarczenie narzędzi do Zarządzania Zasobami Ludzkimi menedżerom naszej firmy.
Procesy powtarzalne zostały ustandaryzowane, zostały opisane rutyny, a do każdych działań w dziale jest przypisana osoba odpowiedzialna za ich realizację, co ułatwia klientom wewnętrznym kontakt i załatwienie sprawy w określonym czasie. Założenia projektu były i są spójne z celami firmy, tj. z terminowym wykonaniem działań oraz poprawą efektywności procesów, jak i ich jakości. Dział HR-u pełni w organizacji funkcję wspierającą dla wszystkich innych działów/ obszarów, dlatego też ustandaryzowanie procesów było konieczne, by ich implementacja i utrzymanie było proste, a ich przebieg zrozumiały dla wszystkich.

 

W ramach wdrożonych rozwiązań przeprowadzono m.in.:

 • audyt wewnętrzny wszystkich procesów,
 • zdefiniowano i przeanalizowano wszystkie procesy,
 • przedyskutowano każdą zmianę procesu,
 • zweryfikowano każde rozwiązanie po wdrożeniu, uwzględniając zgłoszenia / sugestie wszystkich uczestników procesów, w tym klientów,
 • dostarczono system operacyjny zaprojektowany przez zespół HR do wspierania procesów obsługiwanych przez dział,
 • zdefiniowano kooperacje i poziomy komunikacji pomiędzy działami,
 • wykorzystano wizualne zarządzanie dokumentami,
 • sparametryzowano systemy do potrzeb organizacji,
 • dostarczono pakiet szkoleń z w/w systemów,
 • stworzono matrycę kompetencji i odpowiedzialności dla pracowników działu HR,
 • stworzono listy kontrolne do złożonych procesów,
 • wykorzystywana jest tablica kanban w codziennej pracy,
 • rozdzielone zostały role w dziale – odpowiedzialne za miękki HR i osobno za twardy,
 • stworzono instrukcje oraz manuale zarówno dla pracowników działu HR, jak i klientów działu użytkowników np. systemów wspierających zarządzanie,
 • stworzono listę opisanych i zaktualizowanych procesów (na dzień dzisiejszy jest ich 63), do tego jeszcze działania projektowe,
 • wykorzystano POKA YOKA w systemach wspierających.

Wszystko to w myśl naczelnej zasady Lean, że pracownik wie co, jak, kiedy i jakimi narzędziami ma zrobić

Trzeba podkreślić, że dział HR wdrażając swój projekt otrzymał pełne wsparcie zarządu, kadry menadżerskiej i pracowników, a wprowadzanie zmian poprzedziła działowa „burza mózgów”. Dzięki temu każda z pracujących w nim osób zaprojektowała swoje procesy /czynności, zyskując możliwość realnego wpływu na procesy w organizacji. Obecnie można już mówić o konkretnych rezultatach. Ich wymiernym efektem jest eliminacja wielu problemów, minimalizacja ryzyka błędów, zmniejszenie ilości dokumentów oraz oszczędność czasu pracowników działu HR, jak i wszystkich pracowników firmy.

Jak podkreślają autorki wyróżnionej w konkursie pracy, jednym z podstawowych celów projektu było zapoczątkowanie procesu ciągłego doskonalenia przez przekonanie pracowników do zmian. Obecnie procesy w dziale HR zostały ustabilizowane, co daje możliwość ich śledzenia i usprawniania, w tym w zakresie zakładanego poziomu KPI.

(322)

Tagi:
Joanna Heler-Kończakowska Wieloletnia dziennikarka „Dziennika Zachodniego”, absolwentka politologii Uniwersytetu Śląskiego. W Etisofcie pracuje w dziale marketingu odpowiadając za komunikację. Wierzy w prawdziwość słów Napoleona: „Bardziej boję się trzech gazet niż trzech tysięcy bagnetów”. Miłośniczka słowa pisanego pod każdą postacią i tropicielka słownych absurdów, czas w sklepie potrafi spędzić na lekturze treści… etykiet. Zimą jeździ na nartach, latem pozostaje przy kijkach do nordic walking.
Poczekaj!
Są tematy, które Cię interesują?
Napisz do nas - nasi eksperci podzielą się swoją wiedzą w kolejnych artykułach.
Będziesz dostawał nowe artykuły pisane przez naszych ekspertów na swój adres mailowy!


Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

×
Poczekaj!
Są tematy, które Cię interesują?
Napisz do nas - nasi eksperci podzielą się swoją wiedzą w kolejnych artykułach.
Będziesz dostawał nowe artykuły pisane przez naszych ekspertów na swój adres mailowy!


Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

×
Wait!
There are topics that interest you?
Write to us - our experts will share their knowledge in future articles.


Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

×
Wait!
There are topics that interest you?
Write to us - our experts will share their knowledge in future articles.


Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

×
Dołącz do naszych czytelników!
Będziesz dostawał nowe artykuły pisane przez naszych ekspertów na swój adres mailowy!


Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

×
Join the group of our readers!
You will receive new articles written by our experts directly to your email address!


Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

×