Start Case studies System weryfikujący poprawność wysyłek – wdrożenie w branży motoryzacyjnej
System weryfikujący poprawność wysyłek – wdrożenie w branży motoryzacyjnej
0

System weryfikujący poprawność wysyłek – wdrożenie w branży motoryzacyjnej

187
0

Dokumenty zgodne z zawartością – aplikacja autorstwa Etisoftu zminimalizowała liczbę reklamacji

 

Fabrykę jednego z naszych klientów każdego dnia opuszczały części do produkcji samochodów oznaczone na cztery różne sposoby. Skutkowało to brakiem zgodności z opisem na dokumentach wysyłkowych (Odette), zawierających najczęściej part number (PN) towaru, wyrażany zazwyczaj w formie kodu kreskowego 1D lub 2D. Powodowało to zamieszanie podczas przyjmowania towaru przez docelowych odbiorców. Bywało, że poprzez niedostateczne mechanizmy weryfikacji towaru, do odbiorców naszego klienta trafiały towary, które nie były przez nich zamawiane. Firma zwróciła się do Etisoftu z prośbą o pomoc w stworzeniu systemu do weryfikacji.

Wątpliwości nie budziła sytuacja, gdy PN z etykiety wyrobu w formie kodu 1D lub 2D odpowiadał takiemu samemu i tak samo zapisanemu oznaczeniu z etykiety Odette.

Jeden z odbiorców życzył sobie jednak oznaczeń w postaci kolorowych kropek i wybitego na wyrobie numeru. Dla innego z klientów stosowano z kolei tekstową informację wydrukowaną na etykiecie, wraz z kolorowymi kropkami i kolorem stickera. Zdarzały się też sytuacje, kiedy kod wyrobu nie współgrał z kodem z dokumentu Odette. Niemożność powiązania towaru z dokumentem wysyłkowym pojawiała się także wówczas, gdy co prawda etykiety z obu z nich miały kod 1D lub 2D, jednak pasował on do siebie jedynie fragmentarycznie.

Dodatkowe wątpliwości przy identyfikacji miały miejsce w momencie dopakowania lub przepakowywania opakowań zbiorczych. Na tym etapie brakowało dokumentu Odette, gdyż proces przygotowania dostawy nie był jeszcze zakończony.
Ponadto, porównanie danych z dokumentu Odette z danymi, jakie znalazły się na wyrobie sprowadzało się do weryfikacji wzrokowej, co obarczone było bardzo dużym marginesem błędu. Tym bardziej, że część informacji jest ukryta w kodzie.

 

Wśród wymogów klienta dotyczących wdrażanego rozwiązania znalazło się m.in.:

 

  • maksymalne wsparcie procesu weryfikacji wysyłek, minimalizujące możliwość popełnienia pomyłki przez magazyniera,
  • dodanie procesu weryfikacji przy kompletacji i przepakowywaniu,
  • łatwość i szybkość realizacji ww. procesów, jak i obsługi zaproponowanych urządzeń,
  • prostota w dodawaniu nowych części i użytkowników, jak i nowych kombinacji poprzez przygotowaną aplikację na komputer,
  • pełen dostęp do historii o operacjach dokonywanych przez użytkowników.

Aplikacja naszego autorstwa zapewniła klientowi dwa podstawowe tryby pracy ułatwiające sprawdzanie poprawności wysyłanych wyrobów, weryfikację i kompletację. Zadania te realizowane są za pomocą odpowiednio zaprogramowanych kolektorów CipherLab 8630 oraz drukarek mobilnych Zebra QLN220. Zakończona poprawnie (lub też niepoprawnie) weryfikacja danych z towaru oraz z Odette jest za każdym razem czytelnie sygnalizowana poprzez kolektor: dźwiękowo i wizualnie. W przypadku informacji o poprawności danych jest to krótki sygnał dźwiękowy i mrugnięcie zielonym obszarem. Jeżeli natomiast informacja nie jest poprawna, to kolektor trzykrotnie mruga czerwonym obszarem, emituje potrójny, długi sygnał dźwiękowy i wibruje, następnie wyświetla informację o błędzie i wstrzymuje działanie. Podobną kontrolę można przeprowadzić w przypadku dokładania lub zamieniania wyrobów w opakowaniu zbiorczym. Za każdym razem system odnosi dane do wyrobu z wyrobem wzorcowym, zawsze podawanym jako pierwszy.

Jeśli została aktywowana opcja wydruku, mobilna drukarka rozpocznie druk etykiety. Powinna ona trafiać na skrzynię ze zweryfikowanymi wyrobami.

Zaproponowane przez Etisoft rozwiązanie pozwoliło na zminimalizowanie u naszego klienta liczby reklamacji od docelowych odbiorców. Spotkało się też już z zainteresowaniem kilku innych kontrahentów.

(187)

Adam Nowacki Adam Nowacki – z nieodłącznym telefonem przy uchu, rozwiewa wszelkie wątpliwości naszych klientów odpowiadając na pytania dotyczące obsługi i działania oprogramowania, drukarek, kolektorów, czytników i terminali. Ze swoim technicznym wykształceniem jest specjalistą i konsultantem w Dziale Serwisu Etisoftu. Miłośnik długich drzemek i telewizyjnych seriali.
Poczekaj!
Są tematy, które Cię interesują?
Napisz do nas - nasi eksperci podzielą się swoją wiedzą w kolejnych artykułach.
Będziesz dostawał nowe artykuły pisane przez naszych ekspertów na swój adres mailowy!


Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

×
Poczekaj!
Są tematy, które Cię interesują?
Napisz do nas - nasi eksperci podzielą się swoją wiedzą w kolejnych artykułach.
Będziesz dostawał nowe artykuły pisane przez naszych ekspertów na swój adres mailowy!


Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

×
Wait!
There are topics that interest you?
Write to us - our experts will share their knowledge in future articles.


Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

×
Wait!
There are topics that interest you?
Write to us - our experts will share their knowledge in future articles.


Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

×
Dołącz do naszych czytelników!
Będziesz dostawał nowe artykuły pisane przez naszych ekspertów na swój adres mailowy!


Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

×
Join the group of our readers!
You will receive new articles written by our experts directly to your email address!


Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

×