Start Aktualności firmowe Tak to robimy Zagospodarowanie odpadów popandemicznych – Etisoft współpracuje z naukowcami
Zagospodarowanie odpadów popandemicznych – Etisoft współpracuje z naukowcami

Zagospodarowanie odpadów popandemicznych – Etisoft współpracuje z naukowcami

542
0

Bezpieczna utylizacja maseczek – ekologiczne wyzwanie

Jeszcze w minionym roku gorącym i nośnym tematem był recykling i możliwość ponownego użycia odpadów polimerowych m.in. foliowych toreb – tzw. reklamówek. Pandemia koronawirusa i konieczność noszenia środków ochrony indywidualnej postawiła przed naukowcami i branżą recyklingu palące wyzwanie: jak bezpiecznie i z dalszym pożytkiem utylizować m.in. zużyte maseczki, rękawiczki oraz przyłbice ochronne?

Etisoft stał się obecnie nie tylko ich producentem, poszerzając swoją ofertę handlową o jednorazowe maseczki i przyłbice ochronne. Jesteśmy także firmą odpowiedzialną społecznie i dbającą o środowisko zajmując się wszystkimi etapami Cyklu Życia swoich produktów. Nasza firma podpisała właśnie list intencyjny dotyczący udziału w projekcie badawczym UPS-Plus. Jest on finansowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, a dotyczy zagospodarowania m.in. odpadów powstałych po eksploatacji m.in. maseczek oraz przyłbic ochronnych.

 Jak maseczki wpływają na stan środowiska?

– Projekt UPS-Plus realizowany jest przez interdyscyplinarny zespół naukowców Politechniki Śląskiej, głównie z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki ale także z Wydziału Chemicznego oraz Wydziału Mechanicznego Technologicznego. Projekt dotyczy optymalizacji procesu spalania i waloryzacji ubocznych produktów spalania dla wypełnienia założeń gospodarki o obiegu zamkniętym (UPS-Plus). W projekcie badamy różne paliwa, w tym odpadowe tzw. RDF pod kątem optymalizacji ich recyklingu energetycznego i materiałowego – mówi dr hab. inż. Sylwester Kalisz, Prof. PŚ z Katedry Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śl., kierownik projektu.

samoprzylepne maseczki jednorazowe

Gliwicka uczelnia ubiega się w związku z tym o zwiększenie dofinansowania aktualnie realizowanego projektu z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Rozpoczęła ona nabór wniosków na interwencyjne rozszerzenie zakresu istniejących projektów o zagadnienia związane z COVID-19. Rozszerzenie zakresu merytorycznego projektu UPS-Plus będzie polegało na przeprowadzeniu badań wpływu obecnych restrykcji (chodzi o obowiązek noszenia rękawiczek, maseczek i przyłbic ochronnych) na stan środowiska naturalnego, jak i efektywne zagospodarowanie powstających w szybkim tempie odpadów popandemicznych. Naukowcy wezmą  pod uwagę zasady zrównoważonego rozwoju społeczeństwa i bezpieczeństwo technologii termicznego przekształcania „nowych frakcji paliwa”.

Więcej informacji na temat projektu UPS-Plus można znaleźć na stronie internetowej www.ccf.polsl.pl

 Samoprzylepne maseczki – recykling i ich ponowne wykorzystanie

– Jako firma, która bardzo szybko odnalazła się w nowej rzeczywistości świadomie i z pełną odpowiedzialnością jesteśmy gotowi wspierać ekologiczne działania służące recyklingowi i ponownemu wykorzystaniu maseczek i przyłbic – dodaje Michał Majnusz, prezes Etisoft sp. z o.o. – Nasza rola w rozszerzeniu projektu będzie polegała na dostarczaniu materiału z masek oraz dostępnych danych materiałowych i technologicznych do dalszych badań. Mam nadzieję, że przyłożymy w ten sposób swoją cegiełkę do rozwiązania problemu z którym niewątpliwie wkrótce będzie się borykać nasza planeta.

Rozwiązanie w którym jako firma uczestniczymy jest z pewnością olbrzymią szansą i wyzwaniem, aby w jak największym stopniu zminimalizować wpływ używanych obecnie środków ochrony osobistej na środowisko naturalne tak obecnie, jak i z myślą o przyszłych pokoleniach. Oddanie kwestii profesjonalnej, bezpiecznej i przyjaznej dla środowiska utylizacji w ręce naukowców jest więc najlepszą, długofalową inwestycją.

samoprzylepne maseczki jednorazowe

Wyrzucane gdzie popadnie i nieutylizowane zużyte maseczki już stają się niewątpliwie tykającą bombą ekologiczną. Dwa miesiące po tym jak zaczęto używać je w związku z koronawirusem w Chinach okazało się jak bardzo zanieczyściły one środowisko naturalne. W potężnych ilościach zalegają np. na brzegach plaż. Odpady stają się więc zagrożeniem dla morskiego ekosystemu, siedlisk dzikiej przyrody i zdrowia publicznego.

Z utęsknieniem więc czekamy na rozwiązanie zaproponowane przez naukowców związanych z gliwicką uczelnią!

(542)

Joanna Heler-Kończakowska Wieloletnia dziennikarka „Dziennika Zachodniego”, absolwentka politologii Uniwersytetu Śląskiego. W Etisofcie pracuje w dziale marketingu odpowiadając za komunikację. Wierzy w prawdziwość słów Napoleona: „Bardziej boję się trzech gazet niż trzech tysięcy bagnetów”. Miłośniczka słowa pisanego pod każdą postacią i tropicielka słownych absurdów, czas w sklepie potrafi spędzić na lekturze treści… etykiet. Zimą jeździ na nartach, latem pozostaje przy kijkach do nordic walking.
Poczekaj!
Są tematy, które Cię interesują?
Napisz do nas - nasi eksperci podzielą się swoją wiedzą w kolejnych artykułach.
Będziesz dostawał nowe artykuły pisane przez naszych ekspertów na swój adres mailowy!


×
Poczekaj!
Są tematy, które Cię interesują?
Napisz do nas - nasi eksperci podzielą się swoją wiedzą w kolejnych artykułach.
Będziesz dostawał nowe artykuły pisane przez naszych ekspertów na swój adres mailowy!


×
Wait!
There are topics that interest you?
Write to us - our experts will share their knowledge in future articles.


×
Wait!
There are topics that interest you?
Write to us - our experts will share their knowledge in future articles.


×
Dołącz do naszych czytelników!
Będziesz dostawał nowe artykuły pisane przez naszych ekspertów na swój adres mailowy!


×
Join the group of our readers!
You will receive new articles written by our experts directly to your email address!


×