Start Case studies etiSMS – Sequence Management System: elastyczny system dla każdej fabryki
etiSMS – Sequence Management System: elastyczny system dla każdej fabryki
0

etiSMS – Sequence Management System: elastyczny system dla każdej fabryki

267
0

Jak uprościć i usprawnić komunikację operacji magazynowych i produkcyjnych?

„Przepraszam, nie zauważyłem maila” lub „Przepraszam, nie odebrałem, bo miałem wyciszony telefon” – prawda, że brzmi znajomo? Komunikacja oznacza wymianę informacji między jej uczestnikami. Na pewno nośnikami danych mogą być słowa, gesty, teksty, obrazy, dźwięki czy też sygnały elektryczne albo fale radiowe. Bazując na powyższej definicji oraz na doświadczeniu każdego z nas można odnieść wrażenie, że komunikacja powinna być charakteryzowana jeszcze jednym określeniem – skuteczna. Zatem należy poddać pod rozwagę, czy komunikacja pomiędzy wydziałami funkcjonującymi w fabrykach jest efektywna i skuteczna? Na pewno pomocny jest stworzony przez Etisoft system etiSMS – Sequence Management System. Wdrożyliśmy go u jednego z naszych kluczowych klientów z branży AGD.

Godne uwagi jest, że w dzisiejszych czasach, wykonując pracę zawodową, stało się standardem posiadanie komputera z pocztą e-mail oraz telefonu (smartfonu). Zwłaszcza dzięki produktom znanych firm informatycznych posiadają one narzędzia do obsługi poczty e-mail. Ponadto, coraz więcej dostępnych jest innych narzędzi wspomagających komunikację, takich jak komunikatory, czy narzędzia do wymiany danych. Na pewno na tej podstawie można wywnioskować, że dostępność narzędzi komunikacyjnych jest na tyle duża, że właściwie nie ma miejsca na nic innego. Czy jest tak na pewno?

Kompletacja komponentów dla realizacji zleceń na liniach montażowych – jak to działa?

Łatwo wyobrazić sobie halę produkcyjną z kilkoma/kilkunastoma liniami produkcyjnymi, magazynem podzielonym na strefy oraz kilka wydziałów. Dokonują one wstępnej obróbki technologicznej surowców, przetwarzając je w komponenty gotowe do montażu. Wydziały obróbki technologicznej przetwarzają surowiec w komponenty na podstawie harmonogramu produkcji. Następnie, w zależności od rodzaju komponentu, komponenty transportuje się do kolejnego procesu technologicznego, którym jest łączenie mechaniczne w formie nierozłącznej lub w formie rozłącznej. Komponenty przeznaczone do montażu składuje się w specjalnych strefach nazywanych buforami. Ponadto, komponenty po procesie łączenia gromadzi się w strefach buforowych. W magazynie, na podstawie zleceń produkcyjnych, wybierane są BOMy, które z kolei stanowią podstawę do zrealizowania procesu kompletacji. Warto zauważyć, że skompletowane zestawy komponentów również transportowane są w strefę buforową. Przede wszystkim, informacja o gotowości komponentów jest przekazywana w formie maila lub ustnej.

Czy bieżąca komunikacja o operacjach opisanych wyżej może być realizowana przy pomocy e-mail, nawet dostępnego w telefonie?
Ponad wszystko, skupmy się na skuteczności takiego przekazu. Czy łatwo jest zagregować dane z różnych wiadomości e-mail, przesłanych przez różnych pracowników, dotyczących kilku zleceń produkcyjnych? Przede wszystkim, jak podjąć właściwą decyzję o uruchomieniu realizacji właśnie tego zlecenia produkcyjnego? Na pewno próbując odpowiedzieć sobie na powyższe pytania można dojść do wniosku, że nie jest to łatwe zadanie.

Jak system etiSMS wizualizuje status gotowości komponentów dla linii montażowych?

Przede wszystkim, o skuteczności systemu etiSMS decydują ludzie wprowadzający dane o gotowości komponentów. Wydaje się, że prosty panel, gdzie operator potwierdza wyprodukowanie komponentów podając ich liczbę lub skompletowanie komponentów z magazynu jest idealnym narzędziem, by szybko i efektywnie segregować potrzebne dane. Dane agregowane są względem wydziału, w którym powstają, a przede wszystkim w dziedzinie zleceń produkcyjnych tak, by ustanowić priorytet dla realizacji elementarnych operacji  logistycznych.

Ponadto, czytelny i ergonomiczny interfejs do wprowadzania danych minimalizuje liczbę pomyłek, a nade wszystko często rotujący pracownicy szybko nabywają wiedzę z zakresu obsługi. Wreszcie, zebrane dane przetworzone i uporządkowane w formie tabeli i wyświetlane w postaci tablicy synoptycznej umieszczonej nad linią montażową, pozwalają na łatwy dostęp do nich. Każdy wiersz odpowiada zleceniu produkcyjnemu. Natomiast w kolumnach wyświetlane są odpowiednio dane o zleceniu oraz status gotowości komponentów. Ponadto, gdyby tablice synoptyczne wyświetlały się jeszcze w telefonie, to w każdym miejscu fabryki jest do nich dostęp. Mając dostępny tak zorganizowany zbiór danych od razu wiadomo, które zlecenie produkcyjne można uruchamiać do realizacji. Decyzję można podejmować na bieżąco, bez opóźnień.

Nade wszystko etiSMS służy do komunikacji wykonania operacji magazynowych i operacji produkcyjnych. Tak by status gotowości komponentów był wizualizowany przy liniach montażowych. Dlatego łatwo można podejmować decyzje o uruchomieniu do realizacji danego zlecenia produkcyjnego. System składa się z trzech elementów składowych. Pierwszym z nich jest dyspozytor – moduł zarządczy z bazą danych, gdzie wprowadza się harmonogram produkcji i raportowane są informacje o gotowości komponentów. Drugim jest panel (interaktywna tablica synoptyczna), który umożliwia rejestrowanie wykonanych czynności. Trzecim elementem jest tablica synoptyczna, wyświetlająca statusy komponentów. Strukturę systemu prezentuje poniższy schemat.

 

etiSMS – Sequence Management System: elastyczny system dla każdej fabryki

Terminal i tablice synoptyczne: funkcje, korzyści

Terminal pozwala na rejestrowanie danych o produkcji komponentów i posiada trzy podstawowe funkcje:

  • prezentacja harmonogramów dla linii montażowych z informacją, jaki komponent jest potrzebny i w jakiej liczbie
  • prezentacja postępu pracy aktualnie realizowanej produkcji na linii montażowej
  • raportowanie przygotowania części dla konkretnej linii.

W fabryce może być rozmieszczona dowolna liczba terminali.

Tablica synoptyczna wyświetla informacje gromadzone dzięki terminalom. Cztery podstawowe funkcje tablicy to prezentacja:

  • statusu przygotowania części na poszczególnych wydechach
  • aktualnie produkowanego komponentu na linii montażowej
  • zatwierdzonego harmonogramu produkcji na linii montażowej
  • ilości do wykonania, czasu rozpoczęcia pracy.

Ze względu na to, że tablicę synoptyczną tworzy się w technologii webowej można ją wyświetlać na dowolnym urządzeniu (wliczając telefony typu smartfon), które umożliwia przeglądanie witryn internetowych. Taka architektura systemu pozwala na wyświetlanie danych w dowolnym miejscu na terenie fabryki. Umieszczenie tablic nad liniami montażowymi pozwala na zapoznawanie się ze stanem produkcji doglądając linię montażową.

Dopełnieniem systemu jest komponent magazynowy. To najbardziej rozbudowany element systemu etiSMS. Strukturę komponentu magazynowego zaprezentowano poniżej.

 

Terminal i tablice synoptyczne - etiSMS

Kompletacja w strefie magazynowej – ostatni element eti SMS (Sequence Management System)

Ekran główny terminala do rejestracji skompletowanych komponentów w magazynie nie różni się niczym względem terminali umiejscowionych w wydziałach technologicznych. W rezultacie, wybierając zlecenie produkcyjne, operator przenosi się do kolejnego ekranu. Tu raportuje się potwierdzenia dla skompletowania komponentów pochodzących z różnych stref magazynu. Wreszcie, moduł magazynowy posiada tablicę synoptyczną. Ponad wszystko, pokazuje ona aktualny stan przygotowania komponentów w dziedzinie czasu. Na pewno, dzięki takiej prezentacji danych, operatorzy w magazynie potrafią priorytetyzować swoje działania na poziomie operacyjnym.

Wreszcie, ostatnim elementem, którym można rozbudowywać system etiSMS dla magazynu jest tablica synoptyczna. Pokazuje ona zbiorcze podsumowanie procesu kompletacji w strefie magazynu. Ponad wszystko, takie podsumowanie pokazuje w inny sposób, gdzie występują braki. Przede wszystkim, dla osób zarządzających realizacją procesu kompletacji na poziomie operacyjnym jest to wskazówka, które zadania powinien potraktować priorytetowo. Wygląd tablicy prezentujemy poniżej.

 

Kompletacja w strefie magazynowej - ostatni element eti SMS (Sequence Management System)

Elastyczność systemu etiSMS

Najbardziej godne uwagi jest, że oferowany przez Etisoft system etiSMS – Sequence Management System pozwala na znaczące uproszczenie i poprawienie komunikacji pomiędzy wydziałami produkcyjnymi, magazynem, a liniami montażowymi. Ponad wszystko, agregowanie informacji w sposób ergonomiczny i prezentacja ich w sposób atrakcyjny dla odbiorcy stanowią atut rozwiązania. Na pewno rozwiązanie problemu efektywnej komunikacji pomiędzy obszarami organizacji można tym samym realizować dzięki prostym środkom i technologii o wysokim poziomie rozwoju. W rezultacie minimalizuje się poziom awaryjności, co bezpośrednio przekłada się na dostępność narzędzia. Elastyczność systemu etiSMS pozwala zaimplementować go w niemalże dowolnie zorganizowanej fabryce, co stanowi o wartości rozwiązania.

 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego rozwiązania zapraszamy do kontaktu.

(267)

Grzegorz Przybyłek W Etisoft Smart Solutions pełni funkcję kierownika projektów, koordynuje pracę PMO i odpowiada za sprawy organizacyjne spółki. Od 2010 roku rozwija swoje kompetencje w zakresie metodycznego zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi i zarządzania jakością w organizacjach technologicznych. Absolwent Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Poczekaj!
Są tematy, które Cię interesują?
Napisz do nas - nasi eksperci podzielą się swoją wiedzą w kolejnych artykułach.
Będziesz dostawał nowe artykuły pisane przez naszych ekspertów na swój adres mailowy!


×
Poczekaj!
Są tematy, które Cię interesują?
Napisz do nas - nasi eksperci podzielą się swoją wiedzą w kolejnych artykułach.
Będziesz dostawał nowe artykuły pisane przez naszych ekspertów na swój adres mailowy!


×
Wait!
There are topics that interest you?
Write to us - our experts will share their knowledge in future articles.


×
Wait!
There are topics that interest you?
Write to us - our experts will share their knowledge in future articles.


×
Dołącz do naszych czytelników!
Będziesz dostawał nowe artykuły pisane przez naszych ekspertów na swój adres mailowy!


×
Join the group of our readers!
You will receive new articles written by our experts directly to your email address!


×