Start Case studies Weryfikacja kodów kreskowych – rozwiązanie Etisoft dla RCKiK
Weryfikacja kodów kreskowych – rozwiązanie Etisoft dla RCKiK
0

Weryfikacja kodów kreskowych – rozwiązanie Etisoft dla RCKiK

291
0

Jak skutecznie wyeliminować nieczytelne kody kreskowe?

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy do oznaczeń i obiegu próbek, drenów i oznaczeń wszystkich pojemników z krwią stosuje kody kreskowe. Są to kody indywidualne dla każdej donacji, unikalne w skali światowej i oparte na systemie ISBT 128. Ważne dla poprawnego funkcjonowania systemu jest, aby kody donacji były niepowtarzalne i czytelne. Dotychczasowe rozwiązanie stosowane w RCKiK nie zapewniało wystarczającej weryfikacji kodów.

Pobieranie, przetwarzanie, badania, przechowywanie i dystrybucja krwi oraz jej składników poddane są surowym regulacjom. Przed centrami krwiodawstwa stoi ogromna odpowiedzialność nie tylko za jakość badań. To także dbałość o to, aby na żadnym etapie gospodarowania materiałem badawczym nie doszło do pomyłki, czy błędu. Od tego może bowiem zależeć zdrowie i życie pacjentów.

Jak pogodzić jakość druku, eliminację nieczytelnych kodów i nadzór nad numeracją

Przed Etisoftem, który ma na koncie wiele rozwiązań dla farmacji i laboratoriów zostało postawione zadanie znalezienia rozwiązania, które:

 • zapewni odpowiednią jakość druku
 • wyeliminuje nieczytelne kody
 • będzie nadzorować numerację dla każdego oddziału
 • automatycznie wydrukuje raport po druku serii etykiet, który zawiera:
  • identyfikator operatora
  • początek druku donacji
  • ostatni numer donacji
  • datę, godzinę druku
  • ilość donacji
  • ilość błędnych wydruków
  • inne dane wymagane przez zlecającego
  • automatycznie wydrukuje etykietę zbiorczą na opakowanie z wydrukowanymi kodami z informacją odnośnie zakresu numerów.

Nowy system ma współpracować z istniejącym dotychczas sposobem druku etykiet i wymieniać z nim dane o numerach tak, aby zapewnić poprawne wydruki na obydwu systemach w dowolnym czasie.

Poprawność kodów kreskowych sprawdzana natychmiastowo

Klientowi zaproponowaliśmy nasze autorskie oprogramowanie etiLABEL Professional. Do pracy z oprogramowaniem wybraliśmy drukarkę PRINTRONIX PTX T8000 z walidatorem kodów kreskowych. Walidacja polega na obiektywnym, natychmiastowym sprawdzeniu poprawności kodu pod względem czytelności. Jest ona weryfikowana po wydrukowaniu każdej partii, którą w tym przypadku tworzy 20 etykiet w bloku. Etykiety niespełniające norm są zaznaczane jako błędne i niszczone poprzez ich całkowity zadruk, a operator po zakończeniu cyklu otrzymuje protokół kwalifikacji. Godna podkreślenia jest opcja pozwalająca na indywidualne ustawienie elementów, które chcemy, by zostały poddane weryfikacji.


Całość rozwiązania po testach okazała się optymalnym rozwiązaniem zapewniającym spełnienie wszystkich postawionych zadań. RCKIK zyskało tym samym narzędzie gwarantujące bezpieczeństwo badań w całym łańcuchu.

(291)

Aleksander Wolny Związany z Etisoftem od ponad 25 lat, obecnie kierownik Działu Rozwoju Produktu. Specjalista, innowator w dziedzinie nowych rozwiązań znakowania produktów. Ma na koncie liczne szkolenia u dostawców w zakresie materiałów eksploatacyjnych oraz sprzętu AutoID. Absolwent Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Gra na gitarze, interesuje się muzyką rockową i piłką ręczną.
Poczekaj!
Są tematy, które Cię interesują?
Napisz do nas - nasi eksperci podzielą się swoją wiedzą w kolejnych artykułach.
Będziesz dostawał nowe artykuły pisane przez naszych ekspertów na swój adres mailowy!


×
Poczekaj!
Są tematy, które Cię interesują?
Napisz do nas - nasi eksperci podzielą się swoją wiedzą w kolejnych artykułach.
Będziesz dostawał nowe artykuły pisane przez naszych ekspertów na swój adres mailowy!


×
Wait!
There are topics that interest you?
Write to us - our experts will share their knowledge in future articles.


×
Wait!
There are topics that interest you?
Write to us - our experts will share their knowledge in future articles.


×
Dołącz do naszych czytelników!
Będziesz dostawał nowe artykuły pisane przez naszych ekspertów na swój adres mailowy!


×
Join the group of our readers!
You will receive new articles written by our experts directly to your email address!


×