Start Aktualności firmowe Tak to robimy Etisoft ma certyfikat FSC – pytaj o takie produkty
Etisoft ma certyfikat FSC – pytaj o takie produkty

Etisoft ma certyfikat FSC – pytaj o takie produkty

90
0

Produkujemy etykiety, chronimy lasy

Kojarzycie graficzny znak drzewa z napisem FSC? Często można go spotkać np. na kartonach mleka, czy soków, jak również na drewnianych meblach, czy panelach podłogowych. To znak odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych, wiarygodnych i najstarszych znaków promujących odpowiedzialne zarządzanie zasobami leśnymi. Potwierdza on, że firma korzysta z drewna lub włókna drzewnego pochodzącego z certyfikowanych lasów. Po zakończonym sukcesem audycie certyfikującym dołączyliśmy do grona firm posiadających certyfikat FSC i korzystających z surowców pochodzących z odpowiedzialnie pozyskanych zasobów leśnych.

Co certyfikat FSC oznacza dla Etisoftu?

Pozyskujemy papier i wyroby z niego wytworzone, które posiadają symbol FSC. Służą nam one do produkcji etykiet zawierających papier. Tym samym wspierając odpowiedzialne pozyskiwanie drewna sami możemy posługiwać się wspomnianym certyfikatem.

Kiedy widzimy produkt z napisem FSC możemy być pewni, że nie został on wyprodukowany kosztem lasu, zwierząt, roślin, ani ludzi, których byt jest od nich zależny. Drewno pozyskane w 100 proc. z surowca certyfikowanego jest bardzo drogie. Stąd możliwość korzystania także z surowców mieszanych lub pochodzących z recyklingu. Wówczas procent surowca pochodzącego z kontrolowanych źródeł jest odpowiednio mniejszy, ale nadal jego dostawca może korzystać z  certyfikatu FSC.

Kontrola pochodzenia drewna na każdym etapie

Tak więc jako Etisoft świadomie chronimy lasy. Rozwiewamy też wątpliwości. Nie ma różnicy w wyglądzie, czy jakości produktów wyprodukowanych z surowca certyfikowanego lub nie. Różnica jest natomiast w jego pochodzeniu. To ważne w czasach, gdy tyle mówi się o zachowaniu lasów dla przyszłych pokoleń.

Numery wszystkich posiadaczy certyfikatów znajdują się w międzynarodowej bazie danych, prowadzonej przez organizację FSC. Dzięki temu, kontrola certyfikowanego drewna możliwa jest na każdym  etapie jego przetwórstwa  i sprzedaży. W naszym przypadku rozpoznawalnemu na całym świecie logo FSC towarzyszy autorskie hasło, które jest nam wyjątkowo bliskie: „Dbajmy o lasy. Pytaj o produkty z certyfikatem FSC w naszej ofercie”.

*****

FSC jest międzynarodową organizacją non-profit, która wyznacza standardy  dla odpowiedzialnej gospodarki leśnej, biorąc pod uwagę aspekty społeczne, ekologiczne i ekonomiczne. FSC zabrania nielegalnego pozyskiwania drewna, degradacji lasów, a także wylesiania certyfikowanych obszarów. Co ciekawe, w Polsce 96 proc. zasobów Lasów Państwowych może korzystać z certyfikatu FSC. Wyłączone są spod niego zasoby m.in. Puszczy Białowieskiej, czy Hajnówki.

(90)

Joanna Heler-Kończakowska Wieloletnia dziennikarka „Dziennika Zachodniego”, absolwentka politologii Uniwersytetu Śląskiego. W Etisofcie pracuje w dziale marketingu odpowiadając za komunikację. Wierzy w prawdziwość słów Napoleona: „Bardziej boję się trzech gazet niż trzech tysięcy bagnetów”. Miłośniczka słowa pisanego pod każdą postacią i tropicielka słownych absurdów, czas w sklepie potrafi spędzić na lekturze treści… etykiet. Zimą jeździ na nartach, latem pozostaje przy kijkach do nordic walking.
Poczekaj!
Są tematy, które Cię interesują?
Napisz do nas - nasi eksperci podzielą się swoją wiedzą w kolejnych artykułach.
Będziesz dostawał nowe artykuły pisane przez naszych ekspertów na swój adres mailowy!


Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

×
Poczekaj!
Są tematy, które Cię interesują?
Napisz do nas - nasi eksperci podzielą się swoją wiedzą w kolejnych artykułach.
Będziesz dostawał nowe artykuły pisane przez naszych ekspertów na swój adres mailowy!


Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

×
Wait!
There are topics that interest you?
Write to us - our experts will share their knowledge in future articles.


Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

×
Wait!
There are topics that interest you?
Write to us - our experts will share their knowledge in future articles.


Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

×
Dołącz do naszych czytelników!
Będziesz dostawał nowe artykuły pisane przez naszych ekspertów na swój adres mailowy!


Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

×
Join the group of our readers!
You will receive new articles written by our experts directly to your email address!


Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

×