Start Aktualności firmowe Etisoft doceniony przez Samsunga
Etisoft doceniony przez Samsunga

Etisoft doceniony przez Samsunga

61
0

W wąskim gronie najlepszych dostawców

 

Firma Samsung, nasz wieloletni ważny klient, buduje strategiczne partnerstwa z dostawcami o najlepszych wynikach w oparciu o wzajemne zaufanie. Stąd właśnie coroczne oceny dostawców pomagające wzmacniać ich przewagę konkurencyjną i minimalizować ryzyko. Z dumą informujemy, że jako wieloletni dostawca Samsung Electronics po raz kolejny otrzymaliśmy w corocznej punktacji najwyższą kategorię A: z 97 punktami na 100 możliwych. Z najwyższym wynikiem w Polsce i jednym z najwyższych w Europie ponownie zakwalifikowaliśmy się do wąskiego grona najlepszych dostawców światowego producenta elektroniki. Cieszymy się z tej nobilitacji i obecności w prestiżowym gronie.

Audytorzy firmy Samsung oceniali Etisoft w poniższych kategoriach:

JAKOŚĆ

To kategoria, w której punktowana jest powtarzalność partii produkcyjnych, ilość złożonych w skali roku reklamacji, terminowość dostaw, właściwe – zgodne z wymogami klienta – znakowanie dostarczonych produktów, zapewnienie ciągłości dostaw itp.

 

FINANSE

Audytorzy sprawdzają możliwości i płynność finansową dostawcy, zdolność kredytową, celowość poczynionych inwestycji. Porównują także aktywa i pasywa. Celem jest weryfikacja, czy kontrahent jest w stanie w ramach swoich zasobów finansowych podołać stawianym przed nim celom rozwojowym.

 

PRAWO I NORMY BEZPIECZEŃSTWA

Przestrzeganie prawa to jeden z istotniejszych dla Samsunga aspektów. Szczególny nacisk kładziony jest na prawa pracownicze i stosowanie się do nich, bezpieczeństwo pracy, szeroko rozumiane normy etyczne biznesu. Audytorzy chwalili naszą firmę w tym zakresie, doceniając m.in. uczestnictwo Etisoftu w Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji oraz ONZ Global Compact – największej na świecie inicjatywy na rzecz odpowiedzialności korporacyjnej i zrównoważonego rozwoju.

 

ELASTYCZNOŚĆ I FILOZOFIA LEAN

Postrzegana w wielu różnych aspektach, w tym m.in. w kategoriach oszczędności poprzez likwidację wszelkiego rodzaju marnotrawstw. W Etisofcie proces ten realizujemy zgodnie z zasadami filozofii lean manufacturing. To skrócenie procesów produkcyjnych poprzez dobór i zmiany w stosowanej technologii, optymalizacje mające na celu zmniejszanie odpadów produkcyjnych, należyty dobór łańcuchu dostaw, samodoskonalenie, czy kompleksowość proponowanych rozwiązań.

 

Warto przy tym podkreślić, że w czasie kilkuletniej współpracy Etisoft dwukrotnie został uhonorowany przez Samsunga tytułem „Najlepszego Dostawcy Roku”. Natomiast w corocznych ocenach uzyskujemy coraz wyższe noty.

Dziękujemy za wieloletnie zaufanie!

(61)

Tagi:
Joanna Heler-Kończakowska Joanna Heler-Kończakowska – worked as a journalist for "Dziennik Zachodni", graduated from Political Science at the Silesian University. In Etisoft works in the Marketing department and is responsible for communication. She believes Napoleon was right claiming: "I am more afraid of three newspapers than of three thousand bayonets." Word lover and a passionate tracker of verbal absurdities. While shopping she spends her time by reading…labels. Skiing during winter, she chooses nordic walking poles in the summertime.
Poczekaj!
Są tematy, które Cię interesują?
Napisz do nas - nasi eksperci podzielą się swoją wiedzą w kolejnych artykułach.
Będziesz dostawał nowe artykuły pisane przez naszych ekspertów na swój adres mailowy!


Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

×
Poczekaj!
Są tematy, które Cię interesują?
Napisz do nas - nasi eksperci podzielą się swoją wiedzą w kolejnych artykułach.
Będziesz dostawał nowe artykuły pisane przez naszych ekspertów na swój adres mailowy!


Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

×
Wait!
There are topics that interest you?
Write to us - our experts will share their knowledge in future articles.


Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

×
Wait!
There are topics that interest you?
Write to us - our experts will share their knowledge in future articles.


Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

×
Dołącz do naszych czytelników!
Będziesz dostawał nowe artykuły pisane przez naszych ekspertów na swój adres mailowy!


Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

×
Join the group of our readers!
You will receive new articles written by our experts directly to your email address!


Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

×