Start Aktualności firmowe Etisoft doceniony przez Samsunga
Etisoft doceniony przez Samsunga

Etisoft doceniony przez Samsunga

153
0

W wąskim gronie najlepszych dostawców

 

Firma Samsung, nasz wieloletni ważny klient, buduje strategiczne partnerstwa z dostawcami o najlepszych wynikach w oparciu o wzajemne zaufanie. Stąd właśnie coroczne oceny dostawców pomagające wzmacniać ich przewagę konkurencyjną i minimalizować ryzyko. Z dumą informujemy, że jako wieloletni dostawca Samsung Electronics po raz kolejny otrzymaliśmy w corocznej punktacji najwyższą kategorię A: z 97 punktami na 100 możliwych. Z najwyższym wynikiem w Polsce i jednym z najwyższych w Europie ponownie zakwalifikowaliśmy się do wąskiego grona najlepszych dostawców światowego producenta elektroniki. Cieszymy się z tej nobilitacji i obecności w prestiżowym gronie.

Audytorzy firmy Samsung oceniali Etisoft w poniższych kategoriach:

JAKOŚĆ

To kategoria, w której punktowana jest powtarzalność partii produkcyjnych, ilość złożonych w skali roku reklamacji, terminowość dostaw, właściwe – zgodne z wymogami klienta – znakowanie dostarczonych produktów, zapewnienie ciągłości dostaw itp.

 

FINANSE

Audytorzy sprawdzają możliwości i płynność finansową dostawcy, zdolność kredytową, celowość poczynionych inwestycji. Porównują także aktywa i pasywa. Celem jest weryfikacja, czy kontrahent jest w stanie w ramach swoich zasobów finansowych podołać stawianym przed nim celom rozwojowym.

 

PRAWO I NORMY BEZPIECZEŃSTWA

Przestrzeganie prawa to jeden z istotniejszych dla Samsunga aspektów. Szczególny nacisk kładziony jest na prawa pracownicze i stosowanie się do nich, bezpieczeństwo pracy, szeroko rozumiane normy etyczne biznesu. Audytorzy chwalili naszą firmę w tym zakresie, doceniając m.in. uczestnictwo Etisoftu w Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji oraz ONZ Global Compact – największej na świecie inicjatywy na rzecz odpowiedzialności korporacyjnej i zrównoważonego rozwoju.

 

ELASTYCZNOŚĆ I FILOZOFIA LEAN

Postrzegana w wielu różnych aspektach, w tym m.in. w kategoriach oszczędności poprzez likwidację wszelkiego rodzaju marnotrawstw. W Etisofcie proces ten realizujemy zgodnie z zasadami filozofii lean manufacturing. To skrócenie procesów produkcyjnych poprzez dobór i zmiany w stosowanej technologii, optymalizacje mające na celu zmniejszanie odpadów produkcyjnych, należyty dobór łańcuchu dostaw, samodoskonalenie, czy kompleksowość proponowanych rozwiązań.

 

Warto przy tym podkreślić, że w czasie kilkuletniej współpracy Etisoft dwukrotnie został uhonorowany przez Samsunga tytułem „Najlepszego Dostawcy Roku”. Natomiast w corocznych ocenach uzyskujemy coraz wyższe noty.

Dziękujemy za wieloletnie zaufanie!

(153)

Tagi:
Joanna Heler-Kończakowska Wieloletnia dziennikarka „Dziennika Zachodniego”, absolwentka politologii Uniwersytetu Śląskiego. W Etisofcie pracuje w dziale marketingu odpowiadając za komunikację. Wierzy w prawdziwość słów Napoleona: „Bardziej boję się trzech gazet niż trzech tysięcy bagnetów”. Miłośniczka słowa pisanego pod każdą postacią i tropicielka słownych absurdów, czas w sklepie potrafi spędzić na lekturze treści… etykiet. Zimą jeździ na nartach, latem pozostaje przy kijkach do nordic walking.
Poczekaj!
Są tematy, które Cię interesują?
Napisz do nas - nasi eksperci podzielą się swoją wiedzą w kolejnych artykułach.
Będziesz dostawał nowe artykuły pisane przez naszych ekspertów na swój adres mailowy!


Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

×
Poczekaj!
Są tematy, które Cię interesują?
Napisz do nas - nasi eksperci podzielą się swoją wiedzą w kolejnych artykułach.
Będziesz dostawał nowe artykuły pisane przez naszych ekspertów na swój adres mailowy!


Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

×
Wait!
There are topics that interest you?
Write to us - our experts will share their knowledge in future articles.


Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

×
Wait!
There are topics that interest you?
Write to us - our experts will share their knowledge in future articles.


Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

×
Dołącz do naszych czytelników!
Będziesz dostawał nowe artykuły pisane przez naszych ekspertów na swój adres mailowy!


Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

×
Join the group of our readers!
You will receive new articles written by our experts directly to your email address!


Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

×