Start Case studies Kontrola temperatury podczas przechowywania czy transportu dzięki etykietom
Kontrola temperatury podczas przechowywania czy transportu dzięki etykietom
0

Kontrola temperatury podczas przechowywania czy transportu dzięki etykietom

309
0

Etykiety termochromatyczne

Odpowiadając na potrzeby rynku związane z kontrolą temperatury przechowywania i transportu produktów Etisoft wprowadził do swej oferty etykiety pokrywane farbami termochromatycznymi. To także odpowiedź na zgłaszaną potrzebę łatwej, wizualnej weryfikacji poprawności pracy urządzeń chłodniczych.

 

Zmiana temperatury – zmiana koloru etykiety

Wykorzystywane w procesie druku farby termochromatyczne posiadają pigment, który pozostaje niewybarwiony w neutralnych dla siebie zakresach temperatur. Natomiast każda zmiana wykraczająca poza ten zakres powoduje wybarwianie się pigmentu.
Zakres temperatur w jakim etykieta będzie się wybarwiać jest indywidualnie dobierany pod potrzeby zgłoszone przez klienta. Regulowany poprzez dozowanie odpowiedniej ilości pigmentu użytego w farbie.
Ważne jest również to, że technologicznie jesteśmy w stanie dobrać pigment w taki sposób, aby po przekroczeniu temperatury neutralnej zmiany koloru były trwałe albo tymczasowe (po powrocie do neutralnej temperatury etykieta traci wybarwienie).

 

 

Etykiety zmieniające kolor

Jak to wygląda w praktyce?

Załóżmy, że przewozimy lekarstwa i ich transport oraz przechowywanie musi odbywać się w temperaturze nieprzekraczającej 18 stopni Celsjusza. Jak sprawdzić, że oczekiwana przez nas temperatura nie została przekroczona? Nic prostszego.

Nasz technolog dobierze dla Państwa farbę, która pozostanie transparentna w temperaturze od 0 do 18°C. Jeśli podczas przechowywania i transportu temperatura nie wzrośnie powyżej oczekiwanej – etykieta pozostanie niewybarwiona. Jeśli natomiast przekroczone zostanie wspomniane wcześniej 18 stopni – pigment wejdzie w reakcję i wybarwi się w sposób trwały.

Innym przykładem może być potrzeba łatwego, wizualnego sprawdzenia czy w urządzeniu – na przykład w lodówce – panuje właściwa do przechowywania produktów temperatura. Załóżmy, że oczekujemy, że wewnątrz komory lodówki ma panować temperatura nie większa niż 5 stopni Celsjusza. Nasz technolog dobierze wówczas pigment w taki sposób, że w temperaturze powyżej 5°C etykieta będzie pozostawała niewybarwiona. Natomiast poniżej wybarwi się na wybrany kolor. W tym przypadku zastosowany po to, by został pigment umożliwiający wielokrotne przejście od wybarwienia do bezbarwności.

 

Etykieta termochromatyczna – wyróżnik na tle konkurencji

Przedstawione powyżej rozwiązanie w nowatorski i prosty sposób jest w stanie wyróżnić Państwa produkt na tle konkurencji. Jest w stanie również poprawić bezpieczeństwo konsumenta bezpośrednio związane z tym czy produkt przechowywany i transportowany był we właściwej temperaturze.

Powyższe rozwiązanie może znaleźć zastosowanie np. w branży AGD, farmacji, w logistyce czy gastronomii.

Jeśli masz pytania dotyczące powyższego rozwiązania – zapraszamy do kontaktu.

(309)

Marcin Kosicki Regional Manager, Senior Key Account;
Account Manager for Samsung
Poczekaj!
Są tematy, które Cię interesują?
Napisz do nas - nasi eksperci podzielą się swoją wiedzą w kolejnych artykułach.
Będziesz dostawał nowe artykuły pisane przez naszych ekspertów na swój adres mailowy!


Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

×
Poczekaj!
Są tematy, które Cię interesują?
Napisz do nas - nasi eksperci podzielą się swoją wiedzą w kolejnych artykułach.
Będziesz dostawał nowe artykuły pisane przez naszych ekspertów na swój adres mailowy!


Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

×
Wait!
There are topics that interest you?
Write to us - our experts will share their knowledge in future articles.


Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

×
Wait!
There are topics that interest you?
Write to us - our experts will share their knowledge in future articles.


Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

×
Dołącz do naszych czytelników!
Będziesz dostawał nowe artykuły pisane przez naszych ekspertów na swój adres mailowy!


Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

×
Join the group of our readers!
You will receive new articles written by our experts directly to your email address!


Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

×