Start Case studies Dzięki etiLEDGER każda część maszyny w Unileverze zyskała swój życiorys
Dzięki etiLEDGER każda część maszyny w Unileverze zyskała swój życiorys
0

Dzięki etiLEDGER każda część maszyny w Unileverze zyskała swój życiorys

384
0

Jak rozebraliśmy maszynę na części

Wkatowickim oddziale światowego koncernu Unilever produkowana jest najstarsza na świecie markowa margaryna, dodatkowo konfekcjonowana jest przybyła zza Oceanu herbata.
Pracownicy oddziału konfekcjonowania herbaty od dłuższego czasu poszukiwali rozwiązania, które zwiększyłoby efektywność zarządzania pracami remontowymi oraz narzędzia monitorowania ingerencji na maszynie związanego z utrzymaniem ruchu. Firma potrzebowała narzędzia, dzięki któremu mogłaby lepiej poznać maszyny, przewidywać/określać żywotność poszczególnych części oraz – dzięki prawidłowo przewidzianym planowanym wymianom – zapobiec awariom w przyszłości. Unilever o wsparcie poprosił Etisoft, który ma już na koncie kilkanaście wdrożeń dla światowego potentata.

Zbyt wiele znaków zapytania

Głównym mankamentem obecnego w zakładzie systemu zarządzania maszynami było ograniczenie się do głównych komponentów maszyny lub/i do szczegółu typu stacji. Tu z pomocą przyszła książka maszyn, która w pierwszej wersji – papierowej, a później w excelu obejmowała swoim zakresem wszystkie części maszyny.

Książka maszyn

To rozwiązanie znane w branży automotive, rejestrujące wszelkie działania związane z ingerencją w części na maszynie. Rejestracja  historii maszyny w ten sposób nie dość jednak, że była pracochłonna, to jeszcze gromadzona w ten sposób wiedza była uciążliwa w przeglądaniu. Z powodu wielu pojedynczych elementów maszyny korzystanie z wersji papierowej, posiadającej ponad 600 stron w formacie A0, było nieergonomiczne i nieefektywne. Wersja excelowa również napotkała na problemy związane z wielkością przetwarzanych danych oraz utrudnionym dostępem do danych. Rozwiązanie to nie pozwalało na szybkie i automatyczne generowanie konkretnych raportów czy wyliczeń. Łatwo więc było o pomyłkę lub pominięcie ważnych terminów.
Z powodu braku historii z ubiegłych lat, nawet najbardziej doświadczeni pracownicy napotkali problem z prawidłowym prognozowaniem planu remontowego. Utrudnione również było monitorowanie i analizowanie zdarzeń nieplanowanych, takich jak awarie. Tymczasem informacja o powtarzalności i częstotliwości takich zdarzeń często bywa kluczowa na drodze dążenia do całkowitego ich wyeliminowania.
Podsumowując: wiedza była ogromna, ale nieuporządkowana, z utrudnionym dostępem.

Od ogółu do szczegółu

W ramach ciągłego doskonalenia, w zakładach Unilever konieczne stało się znalezienie rozwiązania pozwalającego na wyeliminowanie niewiadomych. To działanie wpisało się w trwające w Unileverze wdrożenie World Class Manufacturing. Dla klienta najważniejszą z potrzeb okazało się stworzenie kompleksowej bazy wiedzy o użytkowanych maszynach służących do paczkowania herbaty, ze szczególnym naciskiem na dobry, bo planowy system przewidywania remontów. Tak powstała koncepcja elektronicznej książki maszyn etiLEDGER.

Do najmniejszej śrubki

Dzięki etiLEDGER każda, nawet najmniejsza część zyskała swój „życiorys”. Rozwiązanie to, dzięki elektronicznemu odwzorowaniu struktury maszyny dało pracownikom Unilevera natychmiastowy dostęp do pełnej historii związanej z jej utrzymaniem. Zaletą jest nowoczesne podejście do zagadnienia. Wyposażeni w tablety mechanicy mogą swobodnie „spacerować” po maszynie i za pomocą dotyku natychmiastowo wyszukać odpowiednią jej część. To z kolei przekłada się na czytelny i możliwy do zaplanowania plan pracy. Udało się dzięki temu zredukować nadmierne i pominięte wykonania. Jedną z największych i wymiernych korzyści jest znaczne ograniczenie ilości przerw wynikających z braku działań utrzymania ruchu oraz wyeliminowanie niepotrzebnych stanów magazynowych. Beneficjenci zyskali pełną kontrolę nad wprowadzonymi zmianami w maszynie (analiza parametrów pracy maszyny po wymianie lub jakiejkolwiek ingerencji). Bonus nie do pominięcia to ponadto pełen obraz rzeczywistej przyczyny awarii powstały na podstawie przeprowadzonej analizy. Cała historia wraz z analizami jest dostępna od ręki w trybie online, podobnie jak i materiały pomocnicze dla maszyny, sekcji, grupy lub części (instrukcje, standardy wymiany, wideo relacje z wymiany, karty charakterystyk, wizualizacje zagrożeń, sekwencje czynności).

Marek Szojda, Unilever Polska
Nie bez powodu zleciliśmy Etisoftowi stworzenie elektronicznej księgi maszyn. Wiemy bowiem, że lubicie takie wyzwania. Do tej pory korzystaliśmy z papierowej księgi maszyn. To przejęte z branży automotive rozwiązanie w pewnym momencie przestało się sprawdzać. Poszukiwaliśmy narzędzia, dzięki któremu moglibyśmy lepiej poznać maszyny, przewidywać żywotność poszczególnych części oraz zapobiec awariom w przyszłości, a przynajmniej być do nich lepiej przygotowanymi. Taką rolę pełni etiLEDGER.

(384)

Maciej Rajca Kierownik Działu Integracji Systemów w Etisofcie. Zajmuje się realizacją projektów w obszarach produkcji, logistyki, automatycznej identyfikacji oraz śledzenia towarów. Współautor nowatorskiego rozwiązania w dziedzinie wsparcia produkcji - systemu etiSZOP. Z wykształcenia informatyk, absolwent Politechniki Śl. oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami w Wyższej Szkole Europejskiej. Ma na koncie liczne szkolenia: m.in. PRINCE Foundation, Professional Scrum Product Owner SCRUM.org oraz branżowych: CIPHERLAB, DATALOGIC RFID. Maciek w wolnym czasie strzela z łuku sportowego i jeździ na łyżwach.
Poczekaj!
Są tematy, które Cię interesują?
Napisz do nas - nasi eksperci podzielą się swoją wiedzą w kolejnych artykułach.
Będziesz dostawał nowe artykuły pisane przez naszych ekspertów na swój adres mailowy!


Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

×
Poczekaj!
Są tematy, które Cię interesują?
Napisz do nas - nasi eksperci podzielą się swoją wiedzą w kolejnych artykułach.
Będziesz dostawał nowe artykuły pisane przez naszych ekspertów na swój adres mailowy!


Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

×
Wait!
There are topics that interest you?
Write to us - our experts will share their knowledge in future articles.


Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

×
Wait!
There are topics that interest you?
Write to us - our experts will share their knowledge in future articles.


Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

×
Dołącz do naszych czytelników!
Będziesz dostawał nowe artykuły pisane przez naszych ekspertów na swój adres mailowy!


Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

×
Join the group of our readers!
You will receive new articles written by our experts directly to your email address!


Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

×