Start Aktualności firmowe Podpisaliśmy umowę z Politechniką Śląską
Podpisaliśmy umowę z Politechniką Śląską

Podpisaliśmy umowę z Politechniką Śląską

104
0

Etisoft Smart Solutions współpracuje z Wydziałem Organizacji i Zarządzania

Co łączy Etisoft Smart Solutions, naszą spółkę-córkę oraz Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej? Absolwenci, wcześniejsza współpraca i jak się okazuje – wspólny cel. Podpisana właśnie umowa o partnerstwie pozwoli nam na współpracę w szerszym zakresie i – mamy nadzieję – na realizację wspólnych, ambitnych przedsięwzięć. Liczymy też, że absolwenci WOiZ zasilą szeregi Etisoftu, jak i Etisoft Smart Solutions, naszej nastawionej na innowacyjne przedsięwzięcia spółki.

Podpisanie umowy poprzedziła wizyta przedstawicieli Wydziału w naszej hali produkcyjnej. Goście byli przede wszystkim zaskoczeni organizacją naszej produkcji, zaawansowaniem i automatyzacją procesów. Zaprezentowaliśmy m.in. sposób obsługi magazynu surowców i dostaw. Wspomnieliśmy jak wykorzystujemy kaizeny – ich pomysłodawcami  są nasi pracownicy. Omówiliśmy też proces produkcji etykiet, narzędzia wizualizujące dane (tablice synoptyczne), sposób obsługi zleceń produkcyjnych, czyli etiSZOP’a. Przedstawiliśmy także sposób realizacji metodyki 5S (Audytor 5S). Chwalimy się nimi, ponieważ ich autorami są osoby zatrudnione w Etisoft oraz Etisoft Smart Solutions. Rozwiązania te świetnie wpisują się także w nowatorskie rozwiązania na jakie nastawiona jest gliwicka uczelnia.

Od stażu do etatu

– Muszę stwierdzić, iż organizacja procesów produkcyjnych oraz procesy ich udoskonalania zrobiły na nas duże wrażenie. Liczę na rozwój naszej współpracy w przyszłości – podkreślił dr hab. inż. Krzysztof Wodarski, dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.

–  Myślę, że potencjał naukowy pracowników WOiZ znajdzie szerokie zastosowanie we wciąż rozwijającym się przemyśle w Polsce. Należy opracować metodę współpracy, gdzie nasza firma wydaje się być idealną płaszczyzną do tego – dodaje Grzegorz Przybyłek, kierownik projektu z Etisoft Smart Solutions.

Ze strony ESS umowę z Politechniką Śląską podpisał prezes spółki Grzegorz Krupa. Jego zdaniem dla społeczności akademickiej ważna jest możliwość realizacji staży studenckich oraz – docelowo – pracy w nowoczesnej, szybko rozwijającej się firmie.

umowa Etisoft Smart Solutions z Politechniką Śląską

Głównymi celami umowy o współpracy z Politechniką Śląską są:

  • wspólne aplikowanie o środki na realizację projektów finansowanych ze źródeł krajowych i zagranicznych,
  • realizacja projektów naukowo-badawczych, usługowych i edukacyjnych,
  • organizacja praktyk i staży dla studentów w przedsiębiorstwach produkcyjnych,
  • wspólne realizowanie prac dyplomowych i projektów inżynierskich,
  • współpraca w ramach opracowywania rozpraw doktorskich,
  • współrealizacja inicjatyw edukacyjnych w postaci szkoleń, kursów, studiów podyplomowych,
  • współtworzenie i opiniowanie programów kształcenia na wszystkich kierunkach i szczeblach kształcenia,
  • organizacja konferencji i seminariów naukowych oraz edukacyjnych,
  • inicjowanie wszelkich przedsięwzięć ukierunkowanych na intensyfikację współpracy nauki z biznesem.

Umowa o współpracy Etisoft Smart Solutions - Politechnika Śląska

Mamy oczywiście nadzieję na wiele ciekawych, wspólnych projektów. Już nie możemy się doczekać!

(104)

Joanna Heler-Kończakowska Wieloletnia dziennikarka „Dziennika Zachodniego”, absolwentka politologii Uniwersytetu Śląskiego. W Etisofcie pracuje w dziale marketingu odpowiadając za komunikację. Wierzy w prawdziwość słów Napoleona: „Bardziej boję się trzech gazet niż trzech tysięcy bagnetów”. Miłośniczka słowa pisanego pod każdą postacią i tropicielka słownych absurdów, czas w sklepie potrafi spędzić na lekturze treści… etykiet. Zimą jeździ na nartach, latem pozostaje przy kijkach do nordic walking.
Poczekaj!
Są tematy, które Cię interesują?
Napisz do nas - nasi eksperci podzielą się swoją wiedzą w kolejnych artykułach.
Będziesz dostawał nowe artykuły pisane przez naszych ekspertów na swój adres mailowy!


Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

×
Poczekaj!
Są tematy, które Cię interesują?
Napisz do nas - nasi eksperci podzielą się swoją wiedzą w kolejnych artykułach.
Będziesz dostawał nowe artykuły pisane przez naszych ekspertów na swój adres mailowy!


Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

×
Wait!
There are topics that interest you?
Write to us - our experts will share their knowledge in future articles.


Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

×
Wait!
There are topics that interest you?
Write to us - our experts will share their knowledge in future articles.


Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

×
Dołącz do naszych czytelników!
Będziesz dostawał nowe artykuły pisane przez naszych ekspertów na swój adres mailowy!


Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

×
Join the group of our readers!
You will receive new articles written by our experts directly to your email address!


Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

×